• คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ข้อมูลทั่วไป
  • ประวัติการศึกษาและอาชีพ
  • ประวัติทางการแพทย์
  • สาเหตุที่สมัคร
  • ยืนยันการสมัคร
 
 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 
 
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร (กรุณาระบุที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้จริง เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการคัดเลือก)
 
สัดส่วน
 
 
(ด้านล่างนี้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น)
 
 
 
*หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกข้อมูลมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และทีมแพทย์
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกข้อมูลมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และทีมแพทย์
 
 
 
 
* โปรดทำเครื่องหมาย x ในช่องที่ตรงกับปัญหาของคุณ
ใบหน้าผิดรูป (หน้ายาว / หน้าเบี้ยว / ใบหน้าไม่สมส่วน)
กรามหรือขากรรไกรผิดรูป (ฟันไม่สบกัน / กรามเบี้ยว)
น้ำหนักเกินมาตรฐาน
แก้ไขศัลยกรรม(เคยทำศัลยกรรมมาก่อนแล้วต้องการแก้ไข)
สัดส่วนร่างกายผิดปกติ
โรคแต่กำเนิดทำให้เกิดความผิดปกติ
ประสบอุบัติเหตุ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
*ประวัติข้อมูลทางการแพทย์ ด้านสุขภาพ ของผู้สมัคร Let Me In Thailand Season 3 (กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ)
 
*หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกข้อมูลมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และทีมแพทย์
 
 
 
 
* โปรดเล่าเรื่องราวปัญหาชีวิตของคุณโดยสังเขป
 
 
* สิ่งที่ทำให้คุณเสียใจที่สุดในชีวิต
 
 
* ทำไมรายการ Let Me In Thailand ถึงต้องเลือกคุณ
 
 
*หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกข้อมูลมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และทีมแพทย์
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกข้อมูลมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และทีมแพทย์